Conflict Minerals Statement ProTass B.V.

Header onflict minerals statement

Conflict Minerals Statement ProTass B.V.

Here you can read our conflict minerals statement. In response to violence and human rights violations in the mining of certain minerals from the “Conflict Region”, which is situated in the eastern portion of the Democratic Republic of the Congo (DRC) and surrounding countries, the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) has adopted rules to implement reporting and disclosure requirements related to “conflict minerals,” as directed by the Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act of 2010. The rules require manufacturers who file certain reports with the SEC to disclose whether the products they manufacture or contract to manufacture contain “conflict minerals” that are “necessary to the functionality or production” of those products.

Definition:

The definition of “conflict minerals” refers to gold, as well as tin, tantalum, and tungsten, the derivatives of cassiterite, columbite-tantalite, and wolframite, regardless of where they are sourced, processed or sold. The U.S. Secretary of State may designate other minerals in the future.

Policy:

We support the humanitarian goal of ending violent conflict in the DRC and surrounding countries. We are committed to the responsible sourcing of “conflict minerals” throughout our supply chain and to continuing to comply with the underlying SEC rules and regulations surrounding “conflict minerals”.

Expectations for Suppliers:

Under our conflict mineral’s policy, suppliers are expected to supply materials to ProTass that are “DRC conflict free”, and they must adopt a policy regarding conflict minerals consistent with our policy, implement management systems to support compliance with their policy and equire their suppliers to take the same steps.

More information:

cfsi (conflict-free sourcing initiative): https://www.responsiblemineralsinitiative.org/
Conflict Minerals Reporting Template: https://www.responsiblemineralsinitiative.org/reporting-templates/cmrt/

Nederlandse versie:

Als reactie op het geweld en de schending van de mensenrechten bij de winning van bepaalde mineralen uit de “Conflictregio” gelegen in het oostelijk deel van de Democratische Republiek Congo (DRC) en omringde landen, heeft de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC) regels aangenomen om rapportage- en openbaarmakingsvereisten met betrekking tot “conflict minerals” te implementeren. Zoals voorgeschreven door de Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act van 2010. De regels vereisen de fabrikanten die bepaalde rapporten indienen bij de SEC, bekendmaking of de producten die zij vervaardigen of contracteren die te maken hebben met “conflict minerals” te vervaardigen of deze noodzakelijk zijn voor de functionaliteit of productie van de producten.

Definitie:

De definitie van “conflict minerals” refereert naar zowel goud, als tin, tantaal en wolfraam, de derivaten van cassiteriet, columbiet-tantaliet en wolframiet. Hierbij is het ongeacht waar ze vandaan komen, verwerkt zijn of verkocht zijn. De V.S. Staartsecretaris kan in de toekomst andere mineralen aanwijzen.

Het Beleid:

We steunen het humanitaire doel om een einde te maken aan gewelddadige conflicten in de DRC en omringde landen. We zijn toegewijd aan de verantwoorde Inkoop van “conflict minerals” in onze hele supply chain en blijven voldoen aan de onderliggende SEC-regels en voorschriften met betrekking tot “conflict minerals”.

Verwachtingen voor leveranciers:

Volgens ons beleid voor “conflict minerals” wordt van leveranciers verwacht dat ze materialen aan ProTass leveren die ‘DRC conflictvrij” zijn. Daarnaast moeten ze een beleid aannemen met betrekking tot “conflict minerals” dat in overeenstemming is met ons beleid, het implementeren van managementsystemen om de naleving van hun beleid te ondersteunen en hun leveranciers verplichten om dezelfde stappen te ondernemen.

Meer Informatie:

cfsi (conflict-free sourcing initiative): https://www.responsiblemineralsinitiative.org/
Conflict Minerals Reporting Template: https://www.responsiblemineralsinitiative.org/reporting-templates/cmrt/

Kwaliteitsdocumenten & Certificaten
Ons kwaliteitsbeleid

ProTass is trots op de kwaliteit van haar producten. We zijn pas tevreden wanneer onze klanten dat zijn. En die kwaliteit, daar werken we heel hard aan. Ons kwaliteitsbeleid is gericht op het garanderen en verbeteren van de kwaliteit van de levering van goederen en diensten door verbetering van onze processen.