REACH Statement ProTass B.V.

REACH-Statement-ProTass

REACH Statement ProTass B.V.

Reach is de Europese chemicaliën wetgeving inzake Registratie, Evaluatie en Autorisatie van Chemische stoffen. Een van de eisen van REACH is dat fabrikanten en importeurs de verplichting hebben om chemische stoffen te registeren die ze produceren of importeren in hoeveelheden van meer dan 1 ton per jaar. Een andere eis  is om klanten te informeren als we stoffen uit de kandidatenlijst in een concentratie van meer dan 0,1 % (w/w) in onze producten hebben. Een derde eis is om geen stoffen uit bijlage XVII te gebruiken.

ProTass Statement

Aangezien ProTass noch zelf chemische materialen of substanties maakt, noch deze invoert in de EU, klasseert REACH ProTass als een zogenaamde “downstream” gebruiker. Dit betekent dat de registratieplichten uit de REACH regelgeving niet direct toepasbaar zijn op ProTass als bestücker van printplaten. Wij hebben al onze leveranciers geïnformeerd over REACH en hebben wij hen gevraagd om te voldoen aan al hun verplichtingen, inclusief registratierecht, die voortkomen uit de regelgeving.
Kwaliteitsdocumenten & Certificaten
Ons kwaliteitsbeleid

ProTass is trots op de kwaliteit van haar producten. We zijn pas tevreden wanneer onze klanten dat zijn. En die kwaliteit, daar werken we heel hard aan. Ons kwaliteitsbeleid is gericht op het garanderen en verbeteren van de kwaliteit van de levering van goederen en diensten door verbetering van onze processen.