RoHS Statement ProTass B.V.

RoHS statement ProTass

RoHS Statement ProTass B.V.

Lees hier meer over de RoHS statement van ProTass.

Wat is ROHS?


De RoHS3 (Restriction of use of certain Hazardous Substances) is een Europese richtlijn [EU 2015/863] die het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur, kabels en reserveonderdelen moet beperken. De stoffen binnen de richtlijn mogen alleen nog maar voorkomen in elektrische en elektronische apparatuur, indien ze blijven onder de vermelde maximum concentratie (gewichtsprocent) van het homogene materiaal zoals hieronder vermeld:

  • Cadmium (0.01 %)
  • Lead (0.1 %)
  • Mercury (0.1 %)
  • Hexavalent chromium (0.1 %)
  • Polybrominated biphenyls (PBB) (0.1 %)
  • Polybrominated diphenyl ethers (PBDE) (0.1 %)
  • Bis(2-ethylhexyl) phthalate (DEHP) (0.1 %)
  • Butyl benzyl phthalate (BBP) (0.1 %)
  • Dibutyl phthalate (DBP) (0.1 %)
  • Diisobutyl phthalate (DIBP) (0.1 %)

 

De richtlijn bevat geen ruimte om zaken nationaal in te vullen hetgeen ook blijkt uit het gegeven dat deze geen zogenaamde ‘kan-bepalingen’ kent. In de regeling is het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur gereguleerd. Ook professioneel gebruikte apparaten zoals medische hulpmiddelen, automaten en industriële meet- en regelapparatuur vallen onder de reikwijdte van de richtlijn.

Een algemene verbodsbepaling waarin het in de handel brengen van elektrische en elektronische apparatuur is verboden indien deze stoffen bevat die zijn opgenomen betreft lood, kwik, cadmium, zeswaardig chroom en de brandvertragers polybroombifenylen (PBB’s), PBDE’s, DEHP, BBP, DBP en DIBP.

Tevens dient er prioriteit gegeven te worden aan de afvalpreventie (maatregelen die het gehalte aan schadelijke stoffen in materialen en producten beperken) en inzameling, verwerking, recycling en verwijdering van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur.


Kwaliteitsdocumenten & Certificaten
Ons kwaliteitsbeleid

ProTass is trots op de kwaliteit van haar producten. We zijn pas tevreden wanneer onze klanten dat zijn. En die kwaliteit, daar werken we heel hard aan. Ons kwaliteitsbeleid is gericht op het garanderen en verbeteren van de kwaliteit van de levering van goederen en diensten door verbetering van onze processen.