ProTass | Conflict Minerals Statement ProTass B.V.
Conflict Minerals Statement ProTass B.V.: We support the humanitarian goal of ending violent conflict in the DRC and surrounding countries. We are committed to the responsible sourcing of “conflict minerals” throughout our supply chain and to continuing to comply with the underlying SEC rules and regulations surrounding “conflict minerals”.
Conflict Minerals Statement
15953
post-template-default,single,single-post,postid-15953,single-format-standard,qode-listing-1.0.1,qode-social-login-1.0,qode-news-1.0,qode-quick-links-1.0,qode-restaurant-1.0,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-12.1,qode-theme-bridge,bridge-child,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.2,vc_responsive
 

RoHS Statement ProTass B.V.

RoHS Statement ProTass B.V.

WAT IS ROHS

De RoHS (Restriction of use of certain Hazardous Substances) is een Europese richtlijn die het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur, kabels en reserveonderdelen moet beperken. De stoffen binnen de richtlijn mogen alleen nog maar voorkomen in elektrische en elektronische apparatuur, indien ze blijven onder de vermelde maximum concentratie (gewichtsprocent) van het homogene materiaal zoals hieronder vermeld:

  • Lood (0,1%)
  • Kwik (0,1%)
  • Cadmium (0,01%)
  • Zeswaardig chroom (0,1%)
  • Polybroombifenylen (BPP’s) (0,1%)
  • Polybroomdifenylethers (PBDE’s) (01,%)

 

De richtlijn bevat geen ruimte om zaken nationaal in te vullen hetgeen ook blijkt uit het gegeven dat deze geen zogenaamde ‘kan-bepalingen’ kent. In de regeling is het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur gereguleerd. Ook professioneel gebruikte apparaten zoals medische hulpmiddelen, automaten en industriële meet- en regelapparatuur vallen onder de reikwijdte van de richtlijn.

Een algemene verbodsbepaling waarin het in de handel brengen van elektrische en elektronische apparatuur is verboden indien deze stoffen bevat die zijn opgenomen betreft lood, kwik, cadmium, zeswaardig chroom en de brandvertragers polybroombifenylen (PBB’s) en polybroomdifenylethers (PBDE’s).

Tevens dient er prioriteit gegeven te worden aan de afvalpreventie (maatregelen die het gehalte aan schadelijke stoffen in materialen en producten beperken) en inzameling, verwerking, recycling en verwijdering van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur.

PROTASS STATEMENT

ProTass verwerkt alleen halffabricaten waarvan onze leveranciers verklaren dat deze voor zover zij dit kunnen controleren voldoen aan de richtlijnen van RoHs.

Wij hebben al onze leveranciers geïnformeerd over RoHS en hen gevraagd om te doen aan al hun verplichtingen die voortkomen uit de regelgeving.

protass
admin@protass.nl
Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.