De certificeringen. “Zelfs de plakband is ESD veilig”

De certificeringen. “Zelfs de plakband is ESD veilig”

In de elektronica industrie zijn veel richtlijnen waar een product maar ook de fabrikant aan moet voldoen. Daarom, een korte samenvatting van al onze certificaten. Deze certificaten zijn geen papiertjes met een kleine inhoud maar, het gehele proces is gedocumenteerd, zodat elke klant van ProTass precies weet waar zijn product aan voldoet.

Wij willen het beste eindproduct leveren, en dat betekent andere selectiecriteria voor de leveranciers en een ander prijskaartje.

Om de top te bereiken zullen we moeten investeren!

Allereerst de “ESD veiligheid

Elektronica componenten worden steeds gevoeliger voor statische ontladingen, ook wel ESD genoemd, wat staat voor Electro Static Discharge. Om deze ESD ontlading te voorkomen zul je ESD veilig moeten werken. Voor een ESD veilige ruimte, ook wel EPA (ESD Protected Area) genoemd, gelden 2 belangrijke regels voor inrichting: Alles wat isolerend is moet worden verwijderd, afgeschermd of vervangen, en alles wat geleidend is moet op 1 potentiaal worden gebracht. Daarnaast, zijn er om te kunnen voldoen aan ESD veilig werken ook een aantal persoonsgebonden maatregelen nodig: Geleidende schoenen of hielaardingen; Speciale ESD kleding voorzien van geleidend garen en geleidende handschoenen. Bij ons gaan we voor de maximale veiligheid. Denk hierbij zelfs aan ESD pennen en plakband.

ISO 9001:2015

Onlangs is onze ISO 9001:2015 norm voor 3 jaar verlengd. Deze is herzien op basis van signalen vanuit certificaathouders, certificatie-instellingen en andere partijen om aan te blijven sluiten bij behoeften van het bedrijfsleven en hun belanghebbenden. In 2015 is de nieuwe versie van ISO 9001, de ISO 9001:2015 gepubliceerd. Hierin zijn de wijzigingen doorgevoerd ten opzichte van de 2008 versie. ISO 9001:2015 is ontwikkeld om voor organisaties die de norm inzetten relevant en waardevol te blijven ten opzichte van ontwikkelingen en trends.

De nieuwe ISO 9001 volgt een nieuwe fundamentele structuur, genaamd de High Level Structure (HLS). Deze gemeenschappelijke basis vindt u ook terug in andere nieuwe ISO-normen welke afgelopen jaren zijn gereviseerd.

Met de HLS wordt het makkelijker om thema’s binnen verschillende ISO-standaarden en andere certificatieschema’s gebaseerd op ISO 9001 met elkaar te integreren in één managementsysteem. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een compleet managementsysteem voor kwaliteit, milieuprestaties, arbomanagement en informatiebeveiliging; de nieuwe ISO 9001 norm legt dus een directe koppeling tussen de bedrijfsstrategie en de operationele bedrijfsvoering.

RoHS statement

De RoHS (Restriction of use of certain Hazardous Substances) is een Europese richtlijn die het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur, kabels en reserveonderdelen moet beperken. De stoffen binnen de richtlijn mogen alleen nog maar voorkomen in elektrische en elektronische apparatuur, indien ze blijven onder de vermelde maximum concentratie (gewichtsprocent) van het homogene materiaal zoals vermeld: Lood (0,1%); Kwik (0,1%); Cadmium (0,01%); Zeswaardig chroom (0,1%); Polybroombifenylen (BPP’s) (0,1%) en Polybroomdifenylethers (PBDE’s) (01,%). Het is goed dat deze richtlijnen er zijn. Wat bij ProTass hopen dan ook dat de controles hierop toenemen en wat mij betreft de straffen niet misselijk zijn zodat iedereen op de wereld er zich aan houdt.

Conflict Minerals statement

De definitie van “conflictmineralen” verwijst naar goud, evenals tin, tantalium en wolfraam. Ongeacht waar ze vandaan komen. We ondersteunen hiermee het humanitaire doel om gewelddadige conflicten in de Democratische Republiek Congo en omringende landen te beëindigen.

Als reactie op geweld en mensenrechtenschendingen bij de winning van bepaalde mineralen uit het conflictregio, gelegen in het oostelijke deel van de Democratische Republiek Congo (DRC) en omringende landen, heeft de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC ) regels aangenomen voor het implementeren van rapportage- en openbaarmakingsvereisten met betrekking tot “conflictmineralen”. De regels vereisen dat fabrikanten die bepaalde rapporten bij de SEC indienen, onthullen of de producten ze produceren of contracteren om te produceren bevatten “conflictmineralen” die “noodzakelijk zijn voor de functionaliteit of productie” van die producten.

Verwachtingen voor leveranciers

Volgens het beleid van onze conflictmineralen wordt er van de leveranciers verwacht dat ze materialen aan ProTass leveren die “DRC-conflictvrij” zijn en moeten zij een beleid inzake conflictmineralen aannemen dat consistent is aan ons beleid. En dus managementsystemen implementeren om naleving van hun beleid te ondersteunen en hun leveranciers op één lijn brengen.

Meer informatie:

Wij houden ons aan de (spel)regels

REACH statement

Aangezien ProTass noch zelf chemische materialen of substanties maakt, noch deze invoert in de EU, klasseert REACH ProTass als een zogenaamde “downstream” gebruiker. Dit betekent dat de registratieplichten uit de REACH regelgeving niet direct toepasbaar zijn op ProTass als bestücker van printplaten.

Wij hebben al onze leveranciers geïnformeerd over REACH en de keuze gemaakt om alleen met hen samen te werken die hier aan voldoen.

IPC

Als laatste de IPC. Dit was oorspronkelijk bekend als het Institute for Printed Circuits, maar later werd het bekend als de Association Connecting Electronics Industries. De IPC is een wereldwijde handelsvereniging die zich inzet voor het bevorderen van de uitmuntende concurrentie en het financiële succes van haar leden, die deelnemen aan de elektronica-industrie. Wat koopt u als klant ervoor? Hierdoor kunt u internationaal communiceren in de standaard binnen de elektronica branche. Dit zegt uiteraard niets over de betrouwbaarheid van diverse landen.

Eindconclusie:

ProTass is een fabrikant van elektronica en werkt met materialen waar een strenge controle op is en ook zo moet blijven. Zodra wij zien dat men zich  niet aan deze spelregels houdt waardoor onze humanity ver te zoeken is of onze wereld illegaal vervuilt wordt zullen wij zeker en gedurfd aan de bel trekken, waar ook ter wereld. ProTass hecht veel waarde aan certificaten waardoor onze veiligheid en het milieu gewaarborgd blijft.

Jos Kivits
Directeur ProTass B.V.

Zullen we ook gaan samenwerken?